Main menu

Магазины

Mammamia РЫШКАНОВКА

 Адрес:
ул. Алеку Руссо 1,
коммерческий центр СОЮЗ, 3-й этаж, бутик №318
Кишинев

Email:                               info@mammamia.md
Телефон:                         069704040,  079151515

Стационарный телефон:  022-66-40-83


Mammamia БОТАНИКА

Адрес:
                                         ул. Дечебал 99,
коммерческий центр ELAT,  3-й этаж, бутик 77
Кишинев

Email:                              info@mammamia.md
Телефон:                        069704040,  079151515

Стационарный телефон:  022-66-40-83

 


 

Mammamia ЦЕНТР

Адрес:
                                         ул. Негруцци,
коммерческий центр BABY HALL,  1-й этаж, бутик 110A
Кишинев

Email:                              info@mammamia.md
Телефон:                        069704040,  079151515

Стационарный телефон:  022-66-40-83


Добавить комментарий